Greckie Przysmaki
Logotyp Uni Europejskiej

Dofinansowanie

Projekt realizowany przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt realizowany przy udziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu: Wzrost efektywności sprzedaży i zwiększenie elastyczności reagowania na zmiany rynkowe przedsiębiorstwa sprzedającego artykuły spożywcze z Grecji, poprzez wdrożenie oprogramowania do zarządzania magazynem i sprzedaży.

Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GREECE COMPANY AGNIESZKA CHWASTEK

Wartość projektu: 298 304,60 zł

Dofinansowanie z UE: 253 558,91 zł

Program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie: 6.2. Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Krótki opis projektu: SA.60012(2020/X) Projekt dotyczy wdrożenia innowacji procesowej, w postaci optymalizacji dotychczasowych procesów występujących w firmie, związanych ze sprzedażą artykułów spożywczych z Grecji, tj. sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, zarządzania magazynem, optymalizacji procesu kompletacji zamówienia oraz pakowania. W ramach proj. zostaną wdrożone w przedsiębiorstwie technologie cyfrowe, tj. zostaną zakupione prace programistyczne, mające na celu opracowanie i wdrożenie oprogramowania EMP do zarządzania magazynem i procesem realizacji zamówienia. Zostaną zakupione także środki trwałe, tj. kolektor danych, czytnik kodów, kamera USB szerokokątna; komputer stacjonarny; czytnik kodów; router WiFi, niezbędne do optymalizacji procesów kompletacji i pakowania. Wdrożone oprogramowanie zostanie zintegrowane z istniejącym sklepem internetowym oraz obecnym systemem ERP. W efekcie nastąpi optymalizacja świadczonych usług, poprzez wzrost efektywności sprzedaży, zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe, zwiększenie elastyczności reagowania na zmiany rynkowe; redukcja kosztów, wzrost efektywności i jakości sprzedaży oraz przystosowanie procesów przedsiębiorstwa do planowanej rozbudowy powierzchni magazynowej. Zadania w projekcie: -zakup prac programistycznych, mających na celu wytworzenie i wdrożenie oprogramowania – zakup środków trwałych.

Zgłoś problem